Privacyverklaring

Wanneer u op onze website actief bent of contact met ons opneemt deelt u soms persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij van u verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen u en Interior Finishers, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Interior Finishers B.V., gevestigd aan de Marconistraat 31 te Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. U kunt vragen of opmerkingen betreffende uw privacy versturen naar info@interior-finishers.nl.  

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over u vertellen en gebruikt kunnen worden om u te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, uw contact- of adresgegevens en uw BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens. Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

1.     Om u te kunnen helpen als u vragen heeft.
Wij helpen graag verder als u ergens tegenaan loopt of een vraag voor ons hebt. U kunt ons bellen,
e-mailen of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat we uw gegevens krijgen via derden in verband met onze dienstverlening  Om u verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van u op. Op die manier weten we wie u bent en kunnen we ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als u vragen voor ons heeft dan slaan we de volgende gegevens van u op:

 • Naam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Uw bericht

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

2.     Om offertes op te stellen en naar u te versturen.
Voordat we voor u aan de slag gaan sturen we u een offerte/aanbod. Hiervoor slaan we de volgende gegevens van u op:

 • A.W. gegevens

 • Bedrijfsgegevens (optioneel)

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

3.     Om een overeenkomst uit te voeren, de benodigde materialen te kunnen leveren en afspraken met u te kunnen maken.
Als u bij ons diensten en producten afneemt dan wilt u natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat u heeft gevraagd. Wij slaan de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • A.W. gegevens

 • Bedrijfsgegevens (optioneel)

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 

4.      Om u te kunnen factureren & incasseren.
De door u afgenomen diensten en producten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als een (tijdige) betaling uitblijft, staan wij in ons recht een incassotraject te starten. In verband met facturatie & incasso slaan we de volgende gegevens van u op:

 • A.W. gegevens

 • Bedrijfsgegevens (optioneel)

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Bankrekeninggegevens (tenaamstelling en IBAN)

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

 

5.      Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.
Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen we u hiervan graag op de hoogte. Ook sturen wij u een nieuwsbrief als u zich hiervoor heeft aangemeld. Als u hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om u in ons administratiesysteem op te nemen:

 • Naam

 • E-mailadres

Wettelijke grondslag: toestemming.

 

6.     Om effectief advertenties en marketing te kunnen uitvoeren.
Om effectief te kunnen adverteren en te kunnen zien hoe onze advertenties presteren maken wij gebruik van de Facebook Conversion API. Wanneer u ons via de cookie banner toestemming geeft voor het gebruik van de Facebook Conversion API dan kunnen de volgende gegevens vanaf onze server naar Facebook gestuurd worden:

 • Naam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • IP-adres

Wettelijke grondslag: toestemming.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Interior Finishers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op de computer, tablet of telefoon. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld.

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies zoals Google Analytics om het gedrag van onze bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan onze website te kunnen verbeteren. Last but not least maken wij soms ook gebruik van tracking cookies (Facebook pixel) zodat wij u op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media bedrijven.

Als ik uw toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag u je dit tijdens uw eerste bezoek aan onze website. Ik verwijs u daarbij ook naar onze cookie verklaring. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Zoals eerder in deze privacyverklaring aangegeven maken wij ook gebruik van de Facebook Conversion API om effectief te kunnen adverteren. Deze techniek wordt pas actief wanneer u hiervoor akkoord geeft in de cookiebanner.


Doorgifte aan partners
Wij werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Onze webhosting en e-mails verzorgen

 • Onze betalingen & incasso’s afhandelen (Exact)

 • Onze boekhouding & administratie verzorgen (Tijssen Accountants)

 • Onze website beheert en nieuwsbrieven verstuurt (Studio Gráfico)

 • Ons CRM systeem verzorgen (Bouw 7)

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij werken alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van onze partners bevinden zich wellicht buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechteinstein, Noorwegen en IJsland).

Uw gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben. Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken of via een modelovereenkomst van de Europese Commissie (klik hier).

De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden
In principe delen of verkopen wij uw gegevens niet met personen of organisaties buiten Interior Finishers, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat wij verplicht worden om uw gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van uw gegevens
Interior Finishers heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die uw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring. Deze overeenkomsten en bijbehorende gegevens worden bewaard voor de duur zolang wij samenwerken met deze partijen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heeft u altijd het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Uw rechten”.

Persoonsgegevens:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijderen wij 2 jaar na ons laatste contact.

E-mail:
E-mail ouder dan 2 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Uw gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Interior Finishers. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@interior-finishers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. Indien uw verzoek betrekking heeft op een cookie dan vragen wij u deze ook mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Interior Finishers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een datalek ontdekken dan vragen wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het lek heeft geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Interior Finishers verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Interior Finishers accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Interior Finishers om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf. U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief waar wij u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.

In ieder geval raden wij u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacybeleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Interior Finishers gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Contact
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen via de e-mail, info@interior-finishers.nl of per post:

Interior Finishers B.V.
T.a.v.: Sten Korevaar
Marconistraat 31
3771 AM Barneveld

Interior Finishers B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87026473.

Versie: november 2023